30 abr, 2019

Perquè es perfila una V en la pell del pernil?

In: Category 1 Comentari: 0 Hit: 3911

En moltes ocasions, podempodem distingir una V en la pell del pernil. Aquest es el famós perfilat en V, procediment aplicat a pernils i espatlles serrans i ibèrics on es lleven els excessos de pell i greix. A continuació, et contem més del perfilat del pernil:

Qué es el perfilat del pernil?

El perfilat del pernil es el procediment per el cual es "neteja" el pernil. Es a dir, es lleven els restants de pell i greix. Aquest procediment es practica a practicament tots els pernils, sense importar si son pernils ibèrics o serrans.

Per a qué serveix?

La funció principal del perfilat del pernil es la de netejar el pernil, es a dir, llevar aquelles parts de pell i de greix sobrants. Es perfila el minim posible del pernil, que normalment sol ser uns 10 cms, depenent de les necessitats de cada peça. A més a més, amb aquest procediment l'apariencia externa de la peça es fa mes atractiva visualment, donant-li un millor aspecte.

perfilat V pell pernil espatlla

Per que el perfilat es sol fer en forma de V?

Podem trobar diversos tipus de perfilat que es sol fer al pernil. El perfilar més comú sol ser en forma de V. La raó per la que aquest tipus de perfilat es el més comú es per que es evita que la curació del pernil siga massa llarga, al igual que té la funció d'evitar diferencies de curació entre les diferents parts del pernil.

El procediment de perfilar el pernil es molt comú ja que aço li donará protecció i qualitat a la peça de pernil, a més a més de regular la seva curació.