1. Coses a tenir en compte a l'hora de tallar un pernil o espatlla

Abans de començar a tallar un pernil o una espatlla, es important tenir clares algunes coses per saber com aconseguir un pernil tallat ideal.

Coses importants

Mida i parts de la espatlla i el pernil

Be es sabut que la espatlla es mes petita que el pernil ja que es la pota de davant i el pernil es la pota del darrere. Es important recalcar que la espatlla té una major proporció de greix i ós, per lo que te una mica més de dificultat al tallar-la.

On vas a tallar la peça

El lloc on vas a tallar la peça a de ser ample i apropiat per a tallar. Tallar el pernil en espais reduïts pot ser incòmode i dificultar el tall correcte de les llesques. A més a més, vigila on col·loques la mà amb la que no estàs utilitzant el ganivet. Es important que no la col·loques davant de la direcció de tall per si s'escapa el ganivet i així evitar talls i/o lesions.

 

Suport perniler material necessari            

  

Pinces

pinces pernil material necessari

ganivet curt material necessari

necessario materiale porta prosciutto lungo 

  

Esmolador o chiara per a afilar el ganivet i aprofitar més els ganivets, a més de poder fer millors llesques i més fines.

 

afilador ma material necesari

2. Com tallar un pernil: pas a pas 

Primer de tot volem recalcar que hi ha moltes maneres de tallar un pernil. Ja sabeu, "cada mestre té el seu llibret" Amb aquests vídeos i explicacions us proposem la forma que nosaltres pensem millor per al consum habitual en casa d'un pernil.

Vídeo 1.

 • En primer lloc col·locarem la peça de pernil a la pernilera amb l'unglot cap abaix, per començar a tallar-ho per la part més seca. Comencem per aquí per a que aquesta part no es sequi massa deixant-la per al final.
 • Comencem a pelar amb el ganivet curt la part que anem a tallar del pernil. Pelem sols la part superior i una mica per els costats per a, posteriorment, poder treure llesques més còmodament.
 • Quan veiem que ha hem llevat greix suficient, començarem a llescar el pernil.

Video 2

 • Agafem el ganivet perniler, el llarg i flexible. Començarem a llescar-lo per la part de la contramaza (tapa plana) ja que es la part més seca del pernil i així evitarem que es sequi massa deixant-ho per al final. El tall s'ha de realitzar de forma que quedi pla i recte per a evitar lesions i malgastar la peça. A més a més, ens permetré aprofitar millor el pernil complet.
 • El tall s'ha de realitzar de la part superior a la part inferior del pernil. Es a dir, començarem tallant per la canya fins a l'os inferior.
 • Et recomanem deixar les llesques petites que s’ortiguen en un plat gran per a que puguin cabre sense problemes. 
 • A mida que queda menys del nostre pernil, incidim més en la part de l'ós inferior del pernil, voltant-lo per a traure millor el pernil d'aquesta part.
 • Quan ja tinguem tot l'ós a la vista, girem la peça per a començar a tallar la maça, que es mes tendra que el pernil.

Video 3. 

 • Una volta haguem fet voltar el pernil, farem un tall en forma de cuny amb el pernil en la part superior de la pota per començar a tallar-lo.
 • Al igual que amb la contramaça, començarem la maça pelant el greix i la capa superior de greix que va abans del pernil.
 • Quan apareix el pernil, cambiem de nou al ganivet perniler llarg i començarem a fer llesques menudes i fines. Haurem de tindre el ganivet bé afilat per a fer llesques fines i menudes i poder aprofitar millor el pernil.
 • A mida que anem tallant més pernil, anem llevant els laterals de la corfa.

Vídeo 4. 

 • Haurem de seguir fent talls amb el pernil amb el ganivet recte i pla, aprofundint mes en el pernil.
 • A continuació, començarem a tallat per la part del voltant de l'ós. Per a aprofitar aquesta part de l'os, haurem de tallar fent una girada.

Video 5

 • A mida que va quedant menys maça que tallar, el tall serà més inestable. Encara així, seguim tallant la peça fins trobar el os, recomanem subjectar suaument la part de l'ós inferior per a que sigui mes estable i evitar tallar-nos.
 • Amb la punta del ganivet curt, comencem a traure el pernil que està entre els ossos de la babilla (cuixa), que es la part del pernil més estreta en la part superior.

Vídeo 6. 

 • Finalment, haurem de netejar l'ós.
 • La part superior de la culata (la part inferior del pernil) haurem de tallar-la en llesques petites i arrodonides, de forma que ens apropem cada cop mes a la part de l'os. Cal la pena apurar una mica per a traure pernil d'aquesta part, traurem un pernil de gust exquisit.
 • I, a gaudir el pernil al màxim!

3. Com tallar una espatlla: pas a pas

Vídeo 1

 • Col·loquem la peça en la pernilera de forma que quedi l'unglot cap abaix i que quedi bé subjecte i poder començar a tallar-la.

Video 2 

 • Llevem l'escorça i el greix amb el ganivet curt de dalt a abaix. El tall que farem de l'escorça s'ha de fer en funció a la quantitat de pernil que anem a tallar i consumir.
 • Al igual que amb el pernil, haurem de començar la peça per la part més seca, mantenint el tall recte i pla. Açò evitarà que la part més seca es sequi massa si la deixem per al final.

Video 3 

 • Recomanem començar a tallar la peça per la part de la contramaza (tapa plana), ja que es la part mes seca. Haurem de tallar-la de dalt a abaix, amb un tall recte i pla.
 • Seguirem tallant la punta amb un tall pla i recte, des de la part superior fins a la part inferior, fins que trobem l'os.
 • Quan s’ apropem més a l'os i es mes difícil tallar-la, li donarem la volta per a seguir tallant la maza (maça).

Video 4 

 • Al igual que amb la contramaza (tapa plana), començarem pelant la part de la maza (maça) fins que retirem la pell i el greix.
 • Després de llevar la capa superior, començarem a llescar de la part superior a la part inferior, tal i com es fa amb un pernil.
 • La maza (maça) es la part més ampla de la peça, per lo que traurem llesques mes grans. El tall ha de ser sempre pla i recte per a evitar desaprofitar la peça.

Video 5 

 • Seguim traient llesques de la maza (maça) fins a aproximar-nos a l'os del pernil. Haurem de seguir pelant els laterals del pernil segons es va consumint.
 • Amb el mateix ganivet llarg, anem netejant l'os del pernil. Cal la pena netejar l'os, ja que traurem trossos molt gustosos.
 • A gaudir d'una exquisita espatlla!

Veure tota la nostra selecció de pernils i espatlles sencers aquí

4. Elecció de la pernilera a l'hora de tallar un pernil o espatlla

Com es bé sabut, la espatlla es més menuda que el pernil, sent la pota de davant i del darrere del pernil respectivament. La majoria de les nostres pernileres serveixen per a pernils i espatlles indistintament, sols algun molt petit no ho recomanem per a tallar pernils de mida mitja o gran.

La característica mes important que ha de tenir una pernilera es la estabilitat, ja que açò proporcionarà que fem un bon tall de qualitat. A més a més, una bona fixació del pernil o espatlla donarà una gran comoditat a l'hora de tallar.

Veure tota la nostra selecció de pernileres aquí

Els criteris que s'hauran de tenir en compte a l'hora d'escollir una pernilera son els següents:

Criteris

Estabilitat

Que la pernilera que anem a escollir sigui estable es de vital importància a l'hora de escollir la nostra pernilera. Una pernilera estable donarà millor qualitat al nostre tall, al igual que donarà més seguretat a l'hora de treballar el pernil.

Us que li anem a donar

Depèn de l'ús que li dones a la teua pernilera, haurà de tenir unes característiques o unes altres. Si dones molt d'us a la pernilera, es recomanable que tingui enganxaments a la V i a l'adherència, al igual que es recomana que sigui rotatori. Aquests dos factors facilitarà de manera notable el tall de la peça, ja que podràs girar-la amb major facilitat i treballar més còmodament.

Espai disponible per a tallar el pernil

Encara que lo ideal es treballar el pernil en un lloc ample, la realitat es que es talla on ens sigui mes còmode. Si disposes de un espai reduït on fer-ho, lo millor serà adquirir una pernilera plegable on sigui fàcil guardar desmuntar-ho si no l'utilitzes freqüentment. Però si la utilitzes freqüentment, possiblement la millor opció sigui escollir una pernilera gran de sobretaula.

Pressupost disponible

Ja que tenim pernileres adaptades a tots els pressupostos, es important que et marques un pressupost màxim que gastar en la pernilera i seleccionar el que millor s’adaptés a les teues necessitats.

Contacta amb nosaltres si necessites una recomanació o més informació sobre les pernileres que tenim al nostre catàleg.