En continuar utilitzant aquest lloc, accepteu els Termes i condicions i el nostre ús de cookies.

Avís Legal i Polítiva de Privacitat

1. AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), l'informem que la present pàgina web amb adreça www.jamonarium.com és propietat de l'empresa 181 Distribucions SL amb CIF: B66154964 Adreça: Pg. Sant Joan, 181, local. 08037 Barcelona i Correu electrònic: info@jamonarium.com, d'ara endavant «l'Empresa», i inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA Tom 44.061 Foli 146 Secció 8 Full B 446.064 Inscripció 1.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS: Les presents condicions generals d'ús regulen els termes i condicions d'accés i ús d'aquest lloc web, propietat de l'empresa, que l'usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. L'accés i / o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús. També regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, pels seus usuaris o per tercers. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.


Modificacions: L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions d'ús ja que poden ser modificades.


Obligacions de l'Usuari: L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa, l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes. Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic com arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.


Propietat industrial i intel•lectual: Els continguts de la present pàgina web són propietat de l'empresa. Per la present, es reserva tot dret que no s'hagi atorgat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui parcial o total, per qualsevol mitjà, sense l'autorització prèvia per escrit de l'Empresa a excepció del que estableixen aquestes condicions generals. L'Empresa li permet navegar pel seu lloc web amb el dispositiu i imprimir còpies d'extractes d'aquestes pàgines exclusivament per a ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d'autorització per escrit de l'empresa.


Tots els documents de la nostra pàgina web poden estar subjectes a altres condicions indicades en els mateixos. Els continguts de la pàgina web de l'Empresa s'ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L'Empresa no garanteix l'absència d'interrupcions o errors a la seva pàgina web.


L'Empresa es reserva el dret de revisar la pàgina o impedir l'accés a aquesta pàgina en qualsevol moment. L'Empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d'empreses esmentats en aquesta pàgina són o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Responsabilitat: L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què puguin incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant l'Empresa lliure de qualsevol responsabilitat basada en la utilització del servei per l'usuari, assumint l'usuari quants despeses, costos i indemnitzacions siguin sol•licitats per l'Empresa amb motiu de reclamacions o accions legals. L'Empresa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina web i no gestionada directament pel gestor del lloc web.


En el cas que l'Empresa sigui advertida que l'usuari, a través dels serveis facilitats per l'Empresa de possibles activitats que puguin ser il•legals contra drets de tercers o constitutives de delicte, l'empresa pot rescindir de forma immediata la relació amb l'usuari i prendre totes les mesures que siguin necessàries per evitar la continuació d'aquestes activitats. L'Empresa no garanteix les condicions i correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts a la pàgina web de l'Empresa.


L'Empresa no es responsabilitza del compliment per aquests tercers de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic. L'Empresa no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques, virus informàtics o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Empresa de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic i causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l'empresa.


Links, Banners: En cas de que el web inclogui links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa i no suposa que l'empresa recomani i / o garanteixi aquests portals sobre els quals no exerceix cap control ni és responsable.

La empresa no garanteix les condicions i la correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als que es pot accedir a la pàgina web de la Empresa. La Empresa no es responsabilitza del compliment de la normativa vigent per tercers, al nostre marc jurídic i, en especial, de la relativa a la protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic.


Bloc: En cas que la web tingui un apartat "Blog", la seva finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l'empresa. El titular del web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris i es reserva el dret d'esborrar qualsevol comentari que poguessi resultar ofensiu o denigrant i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d'aquests comentaris.


Jurisdicció: Per totes les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes condicions i de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts se sotmeten als jutges i tribunals espanyols, renunciant als interessats, de forma expressa, a qualsevol altre fur que els correspongui, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei.

Sense perjudici de lo anterior, les controvèrsies que puguin sorgir com a conseqüència de les relacions del comerç que puguin sorgir entre les parts, podran ser sotmeses al Reglament UE 524/2013 per el que es regula la resolució extrajudicial de conflictes de conformitat amb el contingut del mateix. La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línea, la qual es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=ES

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat és aplicable al tractament de dades personals per part de 181 Distribucions S.L. (En endavant la "Empresa") de les seves webs, aplicacions i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital en què l'empresa tracti dades personals.

1.- Responsable del tractament de les dades: 181 Distribucions S.L. amb CIF: B66154964 Adreça: Pg. Sant Joan, 181, local. 08037 Barcelona i Correu electrònic:  info@jamonarium.com és el responsable del tractament de les dades facilitades i informem que aquestes dades serán tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Organica 3/2018, del 5 de Decembre, Orgànica de Protecció de Dades I Garantía de Drets Digitals.

 

2.- Legitimació del tractament de les dades: La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut de l'usuari. Els usuaris mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.


Totes les dades sol•licitades a través del servei web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació del servei. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i el servei que el prestador li faciliti, siguin ajustats completament a les seves necessitats.

La base jurídica per al tractament de les dades es el Regament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell;

.-Art 6.1 a) l’interesat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins especifics;

.-Art 6.1 b) el tractament es necessari per a la execució d’un contracte en el que l’interessat es part o per a la aplicación a petició d’aquest de mesures precontractuals;

.- Art 6.1 c) el tracttament es necessari per al cumpliment d’un obligació legal aplicable al responsable del tractament.

3.- Finalitat del tractament: És mantenir una relació comercial amb l'usuari de les webs, aplicacions i qualsevol altre mitjà electrònic o plataforma digital de l'Empresa. Per realitzar el tractament, les operacions previstes són:


.- Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

.- Lliurament de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials quan l’usuari hagi donat el seu consentiment.

.- En el cas d'aportar-nos les teves dades curriculars o enviar-nos el teu currículum, utilitzarem les teves dades per a la gestió del contacte i dels processos de selecció que duguem a terme.


4.- Conservació de les dades: es conservarán mentre hi hagi un interès mutu de mantenir el tractament. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva total destrucció. Les dades personals proporcionades per l'interessat es mantindran encara sol•licitada la seva supressió per part del mateix, limitant el seu tractament, únicament per al compliment d'obligacions legals i / o l'exercici o la defensa de reclamacions.


5.- Quins són els drets dels usuaris quan ens faciliten les seves dades: 

Al l'usuari li corresponen els següents drets:

.- Dret d’Accés, article 15 de la RGPD.

.- Dret de Rectificació, article 16 de la RGPD.

.- Dret de Supressió, article 17 de la RGPD.

.- Dret de Limitació del tractament, article 18 de la RGPD.

.- Dret de la Portabilitat de les dades, article 20 de la RGPD.

.- Dret d’Oposició, article 21 de la RGPD.


Els drets que et corresponen son :

.-Saber si tractem les teves dades o no

.-Accedir a les teves dades personals de les que disposem.

.-Rectificar les teves dades si no están correctes.

.-Solicitar la supresió de les teves dades o retirarnos el consentiment otorgat.

.-A solicitar la limitació del tractament de les teves dades. En tal cas, sols es conservarán d’acord amb la normativa legal vigent.

.-Portabilitat de les teves dades. Te seran facilitats en un format estructurat d’ús comú. També podem enviarlos al nou responsables que ens indiques. Sols es válid en determinades condicions.

Igualment, el usuari té dret a presentar una reclamació en la autoritat de control, www.agpd.es, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Per exercir aquest dret, l'usuari ha d'enviar una fotocòpia del D.N.I. o passaport a: 181 Distribucions S.L. amb CIF: B66154964 Adreça: Pg. Sant Joan, 181, local. 08037 Barcelona i Correu electrònic: info@jamonarium.com


6.- A què destinataris es comunicaran les seves dades: La Empresa informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, excepte en els casos en el que hi hagi una obligació legal o si fora necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del Tractament.


Les dades que es subministren als nostres proveïdors de serveis (Gestoria, etc) es realitzen baix la signatura del contracte del Encarregat del Tractament exigit per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades.


Si es realitzaria algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris.


7.- Dades de Menors: Si ets usuari / a menor d'edat, has de comptar amb el previ consentiment dels teus pares o tutors, abanstutores, antes de procedir a la inclusió de les teves dades personals a la nostra web.  La "Empresa" s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.


8.- Mesures de Seguretat: De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de dades personals i els principis descrits en l'article 5 del RGPD.


Es garanteix que s'han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD i la LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de Dades I Garantía de Drets Digitals) amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.


9.- Transferències Internacionals de Dades: Les dades que compilem es emmagatzemem dins de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas que es puguin transferir I tractar en un país fora de l’Espai Econòmic Europeu garantissin un nivell adequat de protecció de dades personals.